söndag 8 november 2015

Samling

Vi försöker numer att dela upp samlingen i två grupper så ofta vi kan. Vi har valt att dela upp barnen utifrån deras ålder. På så sätt kan vi lättare anpassa innehållet i samlingen för alla barn. Målen med våra samlingar är inte bara att samla ihop barnen utan vi vill passa på att använda denna stund till att skapa gemenskap, nyfikenhet och lärande.
Samlingen är ett tillfälle under dagen som stimulerar barnens sociala samspel, genom att till exempel lyssna på varandra, vänta på sin tur, tala inför gruppen, visa respekt. Samlingen ger barnen möjlighet att genom olika aktiviteter lära sig och utveckla språket, lära sig begrepp inom matematiken och träna motorik genom rörelsesånger, dans och lekar.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin:
• förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar. 
• förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter. • motorik och koordinationsförmåga. 
• förmåga att upptäcka matematik i meningsfulla sammanhang."
Lpfö-98

Detta är bara några delar av läroplanen som ligger till grund för våra samlingar.

Här nedan ser ni en bild från den "lilla" samlingen tidigare i veckan. Vi knackade på hos djuren i den hemliga lådan. Det är så spännande att se vilka djur som bor i lådan. Vi testar att härma hur djuren låter och kanske kan vi komma på en liten sång om djuret som vi sjunger tillsammans.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar